ROZPUSZCZALNIKI

H3B jest firmą, która zajmuje się pośrednictwem w utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, jest więc idealnym miejscem spotkania między firmami i ich cyklami produkcyjnymi a urzadzeniami do utylizacji odpadów, wraz z ich uprawnieniami i wymogami wynikającymi z systemów odzyskiwania/unieszkodliwiania.
W ciągu ostatnich kilku lat H3B odniosła niekwestionowany sukces w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym w roli firmy, która nie tylko odzyskuje i regeneruje zużyte rozpuszczalniki, ale zajmuje się wszystkimi fazami cyklu życia produktu..

OKREŚLANIE ZUŻYTYCH ROZPUSZCZALNIKÓW
Technicy zatrudnieni w H3B odwiedzają klientów w celu pobrania próbek zużytych rozpuszczalników, które następnie poddawane są szczegółowej analizie w odpowiednich laboratoriach. Wyniki tych analiz pozwalają nam dokładnie określić skład i odpowiednio dobrać procesy regeneracyjne.

Następną fazą jest destylacja w urządzeniach. W trakcie destylacji dokonujemy wielu analiz, tak by powstający regenerowany produkt odpowiadał różnym zapotrzebowaniom, by ostatecznie uzyskać destylat najwyższej jakości.
Możemy więc zaproponować ceny konkurujące z rynkiem surowców, które oczywiście pozwolą na znaczne oszczędności.

TRANSPORT ROZPUSZCZALNIKÓW
H3B powierza transport surowców i produktów regenerowanych wyłącznie profesjonalnym i autoryzowanym firmom, które posiadają duży tabor, zapewniając ciągłość usług, nawet w nagłych przypadkach.
Każdy pojazd posiada certyfikat mycia, dlatego jesteśmy pewni, że nasze produkty nie są w jakikolwiek sposób zanieczyszczone przez materiały wcześniej transportowane. Gwarantujemy, że żaden element zewnętrzny nie może wpłynąć na jakość oferowanych przez nas produktów.

ROZPUSZCZALNIKI REGENEROWANE
H3B proponuje różne typy regenerowanych rozpuszczalników wraz z ich analizą chemiczną i kartą charakterystyki (MSDS).
Naszymi sztandarowymi produktami, gotowymi do odbioru przez klienktów, są:

 •   Aceton;
 •   Octan Etylu;
 •   Octan Metylu;
 •   Butanol;
 •   Chlorek metylenu;
 •   Heksan;
 •   Etanol;
 •   Metanol;
 •   Mieszanki nitro (do farb, lakierów, druku);
 •   Toluen;
 •   Ksylen.

Dysponujemy również wieloma mieszankami opracowanymi wg specyficznych potrzeb produkcyjnych różnych naszych klientów.

poesia-h3b

„Wiedza jest ograniczona.
Wyobraźnia obejmuje świat”
(A.Einstein)