poesia-h3b

kaiser

UTYLIZACJA ODPADÓW

Wszystkie aspekty związane z gospodarką odpadami, w tym dokumentacja prawna dotycząca odpadów będą traktowane w sposób profesjonalny i przejrzysty, ponieważ naszą misją, jest nie tylko satysfakcja klienta, ale także dbałość o środowisko.

GDZIE POWSTAJE… ŻEBY ZROZUMIEĆ GDZIE SKOŃCZY: BADANIE CYKLU ODPADU
Technicy H3B wykonują bezpłatnie inspekcję w zakładach produkcyjnych, sprawdzając sposób powstawania odpadów przemysłowych, ich dokumentację i sposób składowania. Następnie pobrane próbki wysyłane są nieodpłatnie do badań laboratoryjnych w celu określenia właściwego sposobu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, który umożliwi odzyskanie i, tam gdzie to możliwe, unieszkodliwienie odpadu.

Następny krok to dokładne zbadanie rynku wraz z możliwymi odbiorcami końcowymi i dobór najodpowiedniejszych metod transportu, by ostatecznie wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie, w jak najkrótszym czasie i przy najniższych kosztach.

ODPAD MA NOWE ŻYCIE: ODZYSKIWANIE LUB UTYLIZACJA
H3B jest firmą zajmującą się pośrednictwem w utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, jest więc idealnym miejsce spotkania między firmami i ich cyklami produkcyjnymi a urządzeniami do utylizacji odpadów, wraz z ich uprawnieniami i wymogami wynikającymi z systemu odzyskiwania/unieszkodliwiania.
W ciągu kilku lat H3B odniosła niekwestionowany sukces w sektorze produktów chemicznych, skupiając się nie tylko na ich utylizacji, ale przede wszystkim na ich regeneracji i sprzedaży.
Bezpośredni kontakt ze spalarniami, oczyszczalniami, składowiskami odpadów, centrami magazynowymi, destylarniami i urządzeniami do odzyskiwania odpadów wraz z doświadczeniem nabytym przez lata pozwalają nam zarządzać całością odpadów powstających w zakładach, ale także rozwiązywać wszelkie problemy z nimi związane, wybierając zawsze najwygodniejsze, najbezpieczniejsze i najtańsze rozwiązanie.